Cọng dây thừng bé nhỏ buộc chân voi

Cọng dây thừng bé nhỏ buộc chân voi

Khi một người đàn ông đi ngang qua con voi trong sở thú, anh ta đột ngột dừng lại, bối rối bởi thực tế là những sinh vật khổng lồ này chỉ bị giữ bởi một sợi dây nhỏ gắn dưới chân. Rõ ràng là các con voi có thể, bất cứ lúc nào, thoát khỏi sợi dây đó, nhưng vì một lý do nào đó, con voi không làm vậy.

Anh ta nhìn thấy một huấn luyện viên gần đó và hỏi tại sao những con vật này chỉ đứng đó và không cố gắng trốn tránh. Người quản Tượng nói, “khi chúng còn nhỏ và nhỏ hơn nhiều, chúng tôi sử dụng cùng một sợi dây kích cỡ như thế để buộc chúng, ở tuổi đó, chúng không thể thoát được. Khi chúng lớn lên, chúng tin rằng chúng không thể chạy trốn được.”

Người đàn ông kinh ngạc. Những con voi này bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi họ, nhưng chúng không làm thế!
Giống như voi, có bao nhiêu người trong chúng ta có một niềm tin rằng chúng ta không thể làm điều gì đó, đơn giản chỉ vì chúng ta đã thất bại trước?
Thất bại là một phần của học tập, Chúng ta không nên từ bỏ cuộc đấu tranh trong cuộc sống này.

KẾT LUẬN:

Chúng ta thử chúng ta có thể sẽ thất bại. Nhưng không thử thì 100% là thất bại…

Related Post